Home

From the blog

[Video] Diễn viên của Pitch Perfect có biết hát thật không?

No Comments Video

Can The Pitch Perfect Cast Really Sing?

Diễn viên của Pitch Perfect có biết hát thật không?

Trong Pitch Perfect và Pitch Perfect 2 thì họ hát thật tuyệt nhưng liệu ngoài đời thì Beca, Chloe, Benji, Jesse và Bumper có biết hát thật không? Các bạn hạy xem họ hát và tự đánh giá nhé.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Tags: , ,