Home

From the blog

[Fanfic] Chloe! Đừng đi!!… – Tập 3

No Comments Fanfic

Chloe! Đừng đi!!… (Chapter 3) Tác giả: Tee244 Ngày Hôm Qua Wattpad Part 2: “Thật không thể tin nổi!” Từ sau lần gặp ‘phần tử nguy hiểm’ ở thảm cỏ khuôn viên trường, Beca luôn dáo dác nhìn quanh, sợ lại đụng độ thêm vài con người ‘thần kinh rung[…]

Xem thêm »

[Fanfic] Chloe! Đừng đi!!… – Tập 2

No Comments Fanfic

Chloe! Đừng đi!!… (Chapter 2) Tác giả: Tee244 Ngày Hôm Qua Wattpad Part 1: Xách balo lên và …Chạy! 19 tuổi. Beca nhỏ bé, nhợt nhạt – miễn cưỡng trở thành sinh viên năm nhất trường đại học Barden, miền Nam nước Mỹ. Sống độc lập từ năm 15 tuổi[…]

Xem thêm »

[Fanfic] Chloe! Đừng đi!!… – Tập 1

No Comments Fanfic

Chloe! Đừng đi!!… (Chapter 1) Tác giả: Tee244 Kẻ Ngạo Mạn Wattpad Lời người viết: Trong truyện có những câu chửi Tiếng Anh tớ không muốn chuyển sang tiếng Việt, vì làm vậy hình như giảm bớt sự bựa tầm cao của những con người các bạn đã biết là[…]

Xem thêm »