Home

From the blog

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 9

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 9) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 9) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Beca chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng người kéo ghế ngồi xuống đối diện mình. ‘Này, cậu đang làm cái gì vậy? Cái đống[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 8

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 8) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 8) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Đã ba tuần trôi qua. Ba tuần kể từ sau buổi thú nhận tình cảm của Beca và Chloe và tối nay là đêm diễn ra buổi hòa nhạc của[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 7

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 7) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 7) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi And where are you now? And where are you now? “Vậy là …..cậu với Jesse chia tay rồi?” Chloe thêm vào đó một nụ cười, thu hẹp khoảng cách giữa[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 6

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 6) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 6) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Where are you now? As I’m swimming through the stereo I conduct a symphony of sound Where are you now? As I’m cutting through you track by track I swear[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 5

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 5) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 5) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi And I can’t get to you I can’t get to you I can’t get to you (you, you) “Chlo, đừng đi. Làm ơn mà.” Beca đặt một tay lên vai[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 4

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 4) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 4) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Where are you now As I’m swimming through the stereo I’m writing you a symphony of sound Where are you now? As I rearrange the songs again This mix could[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 3

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 3) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 3) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi I read your letter The one you left when you broke into my house Retracing every step you made And you said you meant it And there’s a piece of[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 2

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 2) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 2) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Where are you now? As I’m writing through the stereo I’m writing you a symphony of sound Where are you now? As I rearrange the songs again This mix could[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 1

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 1) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 1) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi This is morning That’s when I spend the most time Thinking ‘bout what I’ve given This is a warning When you start the day just to close the curtains You’re[…]

Xem thêm »

[Fanfic] Chloe! Đừng đi!!… – Tập 3

No Comments Fanfic

Chloe! Đừng đi!!… (Chapter 3) Tác giả: Tee244 Ngày Hôm Qua Wattpad Part 2: “Thật không thể tin nổi!” Từ sau lần gặp ‘phần tử nguy hiểm’ ở thảm cỏ khuôn viên trường, Beca luôn dáo dác nhìn quanh, sợ lại đụng độ thêm vài con người ‘thần kinh rung[…]

Xem thêm »