Home

From the blog

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 14

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 14) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 14) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi If you’ve been alone in the dark blue If you’ve been alone you’ll know Beca cảm nhận được những tia nắng mặt trời đang chiếu rọi lên người mình từ[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 13

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 13) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 13) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Dark blue Have you ever been alone in a crowded rooom well I’m here with you I said the world could be burning down Dark blue Have you ever been[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 12

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 12) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 12) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi We were boxing We were boxing the stars You were swinging for Mars And then the water reached the West Coát And took the power lines And it was me[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 11

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 11) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 11) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi This night is a perfect shade of Dark Blue Have you ever been alone in a crowded room when I’m here with you I said the world could be burning[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 10

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 10) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 10) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Slow down… This night is a perfect shade of Dark Blue Have you ever been alone in a crowded room when I’m here with you I said the world could[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 9

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 9) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 9) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Beca chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình khi nghe thấy tiếng người kéo ghế ngồi xuống đối diện mình. ‘Này, cậu đang làm cái gì vậy? Cái đống[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 8

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 8) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 8) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Đã ba tuần trôi qua. Ba tuần kể từ sau buổi thú nhận tình cảm của Beca và Chloe và tối nay là đêm diễn ra buổi hòa nhạc của[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 7

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 7) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 7) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi And where are you now? And where are you now? “Vậy là …..cậu với Jesse chia tay rồi?” Chloe thêm vào đó một nụ cười, thu hẹp khoảng cách giữa[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 6

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 6) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 6) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi Where are you now? As I’m swimming through the stereo I conduct a symphony of sound Where are you now? As I’m cutting through you track by track I swear[…]

Xem thêm »

[Fanfic] The Mixed Tape – Tập 5

No Comments Fanfic

The Mixed Tape (Chapter 5) Tác giả: MakesGoodChoices The Mixed Tape (Tập 5) Dịch sang tiếng Việt bởi Khánhh Vi And I can’t get to you I can’t get to you I can’t get to you (you, you) “Chlo, đừng đi. Làm ơn mà.” Beca đặt một tay lên vai[…]

Xem thêm »